Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en werkgever waarin de voorwaarden omtrent het beëindigen van een arbeidscontract worden vastgelegd. Denk daarbij aan de ontslagreden, de partij die het initiatief nam, de hoogte van de ontslagvergoeding en de einddatum van het dienstverband. Termen die hetzelfde betekenen zijn de beëindigingsovereenkomst, het ontslagvoorstel of de afkorting ‘vso’.

Wanneer een vaststellingsovereenkomst?

Overal waar mensen met elkaar samenwerken, ligt een verschil van inzicht op de loer. Dat kan uitmonden in een arbeidsconflict. In zo’n geval zouden jullie in overleg kunnen treden om tot ontslag met wederzijds goedvinden te komen. Om het ontslag in goede banen te leiden, is er wel een vaststellingsovereenkomst nodig.

Het komt ook voor dat een werknemer overspannen is of ziek thuis zit. Soms is de situatie op het werk daar de oorzaak daarvan. Hij of zij wil het liefst ontslag nemen, maar vreest het recht op een transitievergoeding of WW-uitkering mis te lopen. Ook bij ziekte zou een vaststellingsovereenkomst uitkomst kunnen bieden, zei het dat dit op een zorgvuldige manier gedaan moet worden.

Waarom een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is de meest gangbare manier om een arbeidscontract te beëindigen. Dat komt vooral omdat een werkgever en werknemer samen tot voorwaarden kunnen komen die voor beide acceptabel zijn. Bijkomend voordeel is dat het UWV of de kantonrechter zich niet in de zaak hoeven te mengen. De uitkomst is zeker (ontslag) en de manier waarop de afwikkeling plaatsvindt ook (volgens de zelf besproken voorwaarden). Als laatste speelt de snelheid een rol. Ontslag met wederzijds goedvinden is vaak binnen 10 werkdagen geregeld.

Wanneer een vaststellingsovereenkomst tekenen?

Verzeker jezelf ervan dat het initiatief tot ontslag aan de zijde van je werkgever ligt. Je wilt voorkomen dat je verwijtbaar ontslagen wordt. Controleer daarnaast of de voor je werkgever geldende opzegtermijn in acht is genomen. Verder is het van belang dat je niet ziek bent als je een vaststellingsovereenkomst tekent. In alle genoemde gevallen verspeel je rechten of verzwak je je rechtspositie. Zorg ervoor dat je een vaststellingsovereenkomst laat controleren voordat je deze tekent. Bij de juiste arbeidsjurist is zo’n controle gratis.

Wanneer WW-uitkering na vaststellingsovereenkomst?

Je kunt met een getekende vaststellingsovereenkomst een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV toetst of je daarvoor in aanmerking komt. Hierbij is het van belang dat je niet (ernstig) verwijtbaar bent en de opzegtermijn van je werkgever is gerespecteerd. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat je te maken krijgt met een inkomensgat of zelfs helemaal geen recht hebt op WW. Je kunt het met een simpele check door een jurist voorkomen.